حجم ادرار نوزاد، چرا کم میشود؟

نوزادم چهار ماهه است و حجم ادرارش خیلی کم شده است.

 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزادی چهار ماهه دارم دوسه روز است حجم ادرارش کم شده بطوری روزی سه بار ش باز میکنم پوشک کم خیس هست.علت چیست؟
 
پاسخ دکتر علی اصغر حلیمی، متخصص اطفال:
مادر عزیز نوزاد حداقل باید در 24 ساعت 3 الی 4 بار ادرار کند. اگر ادرار بچه کم شده است نشان دهنده این است که آب بدنش کم شده پس بهتر است تند تند به بچه شیر دهید. از هر دو سینه هم به نوزاد شیر بدهید. انتهای شیر مادر که چرب تر است را هم بدهید.