ذخیره خون بند ناف، جایگاه ایران/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که ایران در جهان چه جایگاهی در ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بند ناف دارد؟

ایران با ذخیره سازی ۱۳۰ هزار نمونه هم اکنون بزرگترین ذخیره سلول‌های بنیادی از خون بند ناف را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. هم اکنون میزان ذخیره سازی خون بند ناف در کل دنیا ۷۰۰ هزار نمونه در بانک های عمومی و شش میلیون نمونه در بانک های خصوصی است. 

برای آگاهی بیشتر از جایگاه ایران در ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بند ناف به سراغ بانک خون بند ناف رویان رفتیم. از شما دعوت میکنیم ویدئو زیر را تماشا کنید.


.اگر نتوانستید در کادر بالا فیلم را ببینید، از اینجا دانلود کنید