اندازه فولیکول بالغ، 18 میلی متر است؟

آیا فولیکول پس از آزاد شدن تخمک کوچک میشود؟ چون من سونو دادم، نوشته فولیکول راپچر 11 میلیمتری وجود دارد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا فولیکول پس از آزاد شدن تخمک کوچک میشود؟چون من سونو دادم نوشته فولیکول راپچر 11 میلیمتری وجود دارد.مگه فولیکول بالغ حداقل  نباید 18 میلیمتر باشه؟
 
 
پاسخ دکتر مرجان قاجار، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
بله دوست عزیز کوچک میشود.