دکتر زهرا طهماسبی، کرمان

دکتر زهرا طهماسبی، یکی از متخصصان زنان و زایمان کرمان است که می توانید برای معاینات خود به وی مراجعه کنید.

دکتر زهرا طهماسبی آبدر، یکی از متخصصان زنان و زایمان کرمان است که می توانید برای معاینات خود به وی مراجعه کنید.
آدرس: خیابان ابوحامد، بیمارستان پیامبر اعظم
تلفن: ۳۲۲۲۰۲۱۰
اگر با دکتر طهماسبی، تجربه بارداری و زایمان داشته اید، می توانید تجربه هایتان را با بقیه همشهریانتان به اشتراک بگذارید. نی نی بان از هر نظر و تجربه ای استقبال می کند .
لیست متخصصین زنان و زایمان کرمان را مشاهده کنید.