مقابله با زورگویی کودکان، چطور برخورد کنیم؟

دخترم چهار سالشه و چند وقته به من میگه پیش بابا نخواب.

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام
ببخشید دخترم ۴ سالشه چند وقته به من میگه پیش بابا نخواب تو فقط مال منی و به پدرش میگه پیش مامان نخواب تو مال منی. چیکار باید کرد؟

 

 

پاسخ مرتضی توکلی، روانشناس عمومی:
مادر عزیز از گزارش گفتار این دختر مشخص است که هنوز اتاق خواب او جدا نشده. اگر چنین است با همکاری یک روانشناس او را مهیای این جداسازی کنید.
ضمنا نکته دیگری از گفتار او هویداست که او خود را در سطح و‌ حتی بالاتر از والدین می‌داند. او باید بداند و بفهمد اساس رشد در نابرابری است؛ پس این فرزند است که به توصیه والدین گوش می‌کند. به عبارت دیگر نباید مسیر رشد طوری طی شود که کودک فکر کند مجاز است برای والدین تصمیم بگیرد.