آزمایشگاه دکتر کیان ارثی، اصفهان

آزمایشگاه دکتر کیان ارثی، یکی از آزمایشگاه‌های شهر اصفهان است که می‌توانید برای انجام آزمایش‌های مرتبط با بارداری به آن مراجعه کنید.

آزمایشگاه دکتر کیان ارثی

آزمایشگاه دکتر کیان ارثی

نی نی بان: آزمایشگاه دکتر کیان ارثی، یکی از آزمایشگاه‌های شهر اصفهان است که می‌توانید برای انجام آزمایش‌های بارداری به آن مراجعه کنید.

آدرس: بعد از شهرداری منطقه 5، نرسیده به سه‌راه حکیم‌نظامی، نبش کوچه شهید روحانی، پلاک 75

تلفن: 36254547

اگر این آزمایشگاه را می شناسید، می توانید با گذاشتن نظر بقیه همشهری هایتان را راهنمایی کنید.