تفاوت رینوپلاستی باز و بسته، کدام بهتر است؟

کدام یک از روش‌های رینوپلاستی باز و بسته نتیجه بهتری دارند؟ برای انجام جراحی بینی، باید روی اسکلت بینی تغییرات ایجاد کرد یعنی تیغ جراح باید زیر پوست رفته و روی اسکلت بینی تغییرات ایجاد کند. جراح با پوست بینی هیچ کاری ندارد. برای جراحی بینی و دسترسی و به زیر پوست دو روش وجود دارد: روش باز و روش بسته.

کدام یک از روش‌های رینوپلاستی باز و بسته نتیجه بهتری دارند؟ برای انجام جراحی بینی، باید روی اسکلت بینی تغییرات ایجاد کرد یعنی تیغ جراح باید زیر پوست رفته و روی اسکلت بینی تغییرات ایجاد کند. جراح با پوست بینی هیچ کاری ندارد. برای جراحی بینی و دسترسی و به زیر پوست دو روش وجود دارد: روش باز و روش بسته.

جراحی بینی به روش بسته

در جراحی بینی به روش بسته، همه برش های لازم در داخل بینی زده و پس از آن، پوست خیلی محدود از ساختمان غضروفی – استخوانی خود جدا می شود و توسط ابزار بخصوصی بالا نگه داشته می شود تا جراح بتواند کار خود را انجام دهد، اما به همین دلیل دید دو چشمی پزشک در روش بسته محدود خواهد بود.

در صورتی که غضروف های سر بینی به اصلاح احتیاج داشته باشد، از راه برش هایی که در داخل بینی زده شده، پس از آزاد کردن آن، از پوست برون کشیده خواهد شد.

جراحی بینی به روش باز

در جراحی بینی به روش باز، یک برش در تیغه بین دو سوراخ بینی (کلوملا) ایجاد می شود و پس از آن جراح پوست را از ساختمان زیرین جدا می کند. در این وضعیت پزشک به سادگی به تمام آناتومی و ایرادات بینی اشراف خواهد داشت و برای دسترسی به سر بینی نیز امکان بهتری فراهم خواهد آمد.

ضمناً اصلاح ناقرینگی، جایگذاری و ثابت نمودن پیوندهای غضروفی در این روش بهتر انجام می گیرد، همچنین انجام عمل جراحی ثانویه (ترمیمی) بینی، فقط با روش عمل بینی باز امکان پذیر است.

تفاوت رینوپلاستی باز و بسته، کدام بهتر است؟

تفاوت جراحی بینی به روش بسته و باز

  • عمده تفاوت این دو روش در نحوه ایجاد برش می باشد، در جراحی باز برش بر روی کلوملا ایجاد می شود و در روش بسته برشی بر روی پوست بینی ایجاد نمی گردد.
  • در جراحی بینی به روش باز احتمال تحلیل تکیه گاه نوک بینی بسیار کمتر از روش بسته می باشد.
  • در روش بسته میزان تورم و کبودی نسبت به عمل باز کمتر می باشد.
  • همچنین دوره نقاهت پس از عمل بینی در روش جراحی بسته بینی نسبت به باز کمتر است.
  • مدت زمان عمل بینی به روش بسته کمتر از روش عمل بینی باز می باشد.
  • در صورتی که نیاز به رفع ایرادات نوک بینی باشد روش باز نسبت به روش بسته ارجح تر می باشد.
  • در جراحی های پیچیده بخصوص عمل بینی ترمیمی چون جراح در روش باز دید بهتری دارد، از این روش استفاده می شود.
  • احتمال بروز غیر قرینگی ناشی از عمل بینی در روش باز کمتر از روش بسته است.
  • در عمل بینی بسته احتمال ضعف و ناخوشی بخصوص در افراد سن بالا کمتر از جراحی بینی باز می باشد.
عاطفه زارع