بازداشت عجیب مادربزرگ ۱۰۰ساله در روز تولدش

در استرالیا، پلیس؛ ژان بیکنتون صد ساله را درست در روز تولدش در خانه سالمندان بازداشت کردند.

بازداشت عجیب مادربزرگ ۱۰۰ساله در روز تولدش

به نقل از برترینها: در استرالیا، پلیس؛ ژان بیکنتون صد ساله را درست در روز تولدش در خانه سالمندان بازداشت کردند. 

همه چیز به این سادگی نیست. همه چیز به درخواست دخترش اتفاق افتاد، این زن هرگز در زندگی خود قانون را زیر پا نگذاشته بود و آرزو داشت حداقل یک بار دستگیر شود.

دخترش این را با پلیس مطرح کرد بنابراین سه افسر پلیس در میان آژیرها وارد مهمانی سالگرد بیکنتون شدند، زن را "رسما بازداشت شده" اعلام کردند و با احتیاط به او دستبند زدند. به گفته زن دستگیر شده، غل و زنجیر نسبتاً نرم و برای او خیلی بزرگ بوده است.

ژان بعداً اعلام کرد که این یکی از بهترین جشن تولد زندگی او بود.

منبع: برترین ها