ملکه جدید انگلیس کیست؟ + عکس

با اعلام ملکه الیزابت دوم پیش از مرگ، «کامیلا» همسر پرنس چارلز ملکه بعدی انگلیس خواهد بود. این در حالی است که بخشی از مردم از او متنفرند چرا که او را عامل جدایی پرنس چارلز و پرنسس دایانا می‌دانند.

ملکه جدید انگلیس کیست؟+ عکس جانشین ملکه الیزابت دوم

به نقل از خبر آنلاین: با اعلام ملکه الیزابت دوم پیش از مرگ، «کامیلا» همسر پرنس چارلز ملکه بعدی انگلیس خواهد بود. این در حالی است که بخشی از مردم از او متنفرند چرا که او را عامل جدایی پرنس چارلز و پرنسس دایانا می‌دانند.

ملکه جدید انگلیس کیست؟+ عکس جانشین ملکه الیزابت دوم

کامیلا، دوشس کورنوال به عنوان همسر دوم پرنس چارلز قرار است بعد از فوت ملکه و بعد از پادشاه شدن چارلز، جانشین ملکه الیزابت دوم شود.

ملکه جدید انگلیس کیست؟+ عکس جانشین ملکه الیزابت دوم

وی ۷۵ سال سن دارد و در یک خانواده معمولی به دنیا آمده است. برخی معتقدند وی عامل جدایی میان پرنس چارلز و دایانا بوده و به همین دلیل از وی نفرت دارند. رابطه پیدا و پنهان چارلز با کامیلا باعث شد تا دایانا از ۱۹۹۲ جدا از چارلز زندگی کند.

ملکه جدید انگلیس کیست؟+ عکس جانشین ملکه الیزابت دوم

کامیلا ۱۹۹۵ از شوهرش با دو بچه جدا شد و بعد از کشته شدن دایانا در سال ۲۰۰۵ رسما همسر چارلز شد.

ملکه جدید انگلیس کیست؟+ عکس جانشین ملکه الیزابت دوم

گفتنی است پرنس ویلیام پسر دایانا حمایت خود از ملکه شدن کامیلا را از قبل اعلام کرده است. کیت میدلتون همسر پرنس ویلیام، قرار است بعد از کامیلا ملکه انگلیس شود.

منبع: خبر آنلاین
آرام حسینی