خانم‌ها مراقب باشید: اگر بعد غذا معده درد گرفتید، این بیماری‌ها را دارید!

یکی از شایع‌ترین علت‌های معده‌درد بعد از خوردن غذا، سوءهاضمه است اما ممکن است معده درد بعد از غذای شما مربوط به عارضه‌ دیگر هم باشد.

اگر بعد غذا معده درد گرفتید، این بیماری‌ها را دارید

به نقل از برترین ها: یکی از شایع‌ترین علت‌های معده‌درد بعد از خوردن غذا، سوءهاضمه است اما ممکن است معده درد بعد از غذای شما مربوط به عارضه‌ دیگر هم باشد.

اگر بعد غذا معده درد گرفتید، این بیماری‌ها را دارید

احتمالا حدس می‌زنید که یکی از شایع‌ترین علت‌های معده‌درد بعد از خوردن غذا، سوءهاضمه است. سوءهاضمه باعث شکم‌درد، نفخ و احساس پُری بعد از خوردن غذا می‌شود.

اگر بعد غذا معده درد گرفتید، این بیماری‌ها را دارید


هرچند سوءهاضمه معمولا خودبه‌خود برطرف می‌شود، اما ممکن است معده درد بعد از غذای شما مربوط به عارضه‌ دیگر هم باشد.


بیشتر بخوانید: معجزه دمنوش‌ها برای درمان معده درد عصبی


آرام حسینی