بیماری سخت دختر شاهرخ استخری در بلژیک!

همسر شاهرخ استخری با انتشار تصاویری از دخترش پناه اینستاگرام خود را بروز کرد و خبر از بیماری دخترش داد.

بیماری سخت دختر شاهرخ استخری در بلژیک

ه نقل از پایگاه خبری شما و اقتصاد: همسر شاهرخ استخری با انتشار تصاویری از دخترش پناه اینستاگرام خود را بروز کرد و خبر از بیماری دخترش داد.

بیماری سخت دختر شاهرخ استخری در بلژیک

یکی از بازیگران فعال در اینستاگرام شاهرخ استخری است. شاهرخ استخری متولد 1359 است و 41 سال سن دارد. شاهرخ استخری چندین سال است که با سپیده بزمی پور ازدواج کرده است و دو دختر به نام های پناه و نبات دارد. خانم سپیده بزمی پور همسر شاهرخ استخری بازیگر مرد مشهور سینما و تلویزیون متولد 1367 است و هم در تهران و هم در بلژیک سکونت دارد. شاهرخ استخری چندین سال است که بیزینس خود را دایر کرده است.

همسر شاهرخ استخری با انتشار تصاویری از دخترش پناه اینستاگرام خود را بروز کرد و خبر از بیماری دخترش داد.

بیماری سخت دختر شاهرخ استخری در بلژیک

سپیده بزمی پور داستان بیماری دخترش پناه را برای فالورهای خودش تعریف کرد اما در حال حاضر دختر شاهرخ استخری در سلامت کامل بسر می برد و بیماری که ناشی از مسمومیت بود رفع شده برای این بازیگر و خانواده اش آرزوی سلامتی داریم.

بیماری سخت دختر شاهرخ استخری در بلژیک

منبع: پایگاه خبری شما و اقتصاد
آرام حسینی