چرا زنان محبوب و جذاب، احساس بهتری از خود دارند!

احساسات منفی در عمق ضمیر ناخودآگاه یک زن، دفن و موجب می شود که او، احساس کند نمی تواند رابطه ی خوبی با همسر و جنس مخالف داشته باشد. زنان محبوب و جذاب، به خودشان احساس خوبی دارند.
به این دلایل زنان‌های محبوب و جذاب احساس بهتری از خود دارند!
به نقل از فرتاک نیوز: احساسات منفی در عمق ضمیر ناخودآگاه یک زن، دفن و موجب می شود که او، احساس کند نمی تواند رابطه ی خوبی با همسر و جنس مخالف داشته باشد. زنان محبوب و جذاب، به خودشان احساس خوبی دارند. «گرانت» معتقد است در مرحله ی اول، زنان باید احساسات منفی را که به خودشان دارند بشناسند.
به این دلایل زنان‌های محبوب و جذاب احساس بهتری از خود دارند!
احساسات منفی در عمق ضمیر ناخودآگاه یک زن، دفن و موجب می شود که او، احساس کند نمی تواند رابطه ی خوبی با همسر و جنس مخالف داشته باشد.
به این دلایل زنان‌های محبوب و جذاب احساس بهتری از خود دارند!
رایج‌ترین احساسات منفی درباره ی خود عبارت اند از:
  • احساس بی ارزشی،
  • محبوب نبودن، و
  • عجیب و زشت بودن.
به این دلایل زنان‌های محبوب و جذاب احساس بهتری از خود دارند!
زنان با داشتن این احساسات منفی درباره ی خود، یک دیوار دفاعی در اطراف خویش ایجاد می کنند که به همسرشان اجازه نمی دهد به آن ها نزدیک شود و به این ترتیب، از ایجاد یک رابطه ی صمیمی تا حدودی خود را محروم می کنند.
به این دلایل زنان‌های محبوب و جذاب احساس بهتری از خود دارند!
منبع: فرتاک نیوز
وبسایت نی نی بان