کنایه سنگین بازیگر سریال پایتخت به روزنامه کیهان

علیرضا خمسه بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در صفحه شخصی اینستاگرام خود نسبت به اظهارات روزنامه کیهان واکنش نشان داد.
کنایه سنگین علیرضا خمسه به روزنامه کیهان
به نقل از دنیای اقتصاد: علیرضا خمسه بازیگر پیشکسوت بازیگر پیشکسوت تلویزیون در صفحه شخصی اینستاگرام خود نسبت به اظهارات روزنامه کیهان واکنش نشان داد.
علیرضا خمسه در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: من از کاغذهای روزنامه کیهان خیلی راضیم، شما چطور؟
کنایه سنگین علیرضا خمسه به روزنامه کیهان
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
مریم علینژاد