استایل شیک کیت میدلتون قانون پوشش خاندان سلطنتی را شکست! + عکس

کیت میدلتون در مراسم عید پاک قانون پوشش خاندان سلطنتی را زیر پا گذاشت.

استایل شیک کیت میدلتون قانون پوشش خاندان سلطنتی را شکست! + عکسکیت میدلتون در مراسم عید پاک اگرچه کت میدی آبی رنگ که مورد علاقه خانواده سلطنتی بر تن کرده بود اما لاک‌های دستش که قرمزرنگ بود قانون پوشش خاندان سلطنتی انگلستان را شکسته است.

کیت میدلتون قانون پوشش خاندان سلطنتی را شکست

استایل شیک کیت میدلتون قانون پوشش خاندان سلطنتی را شکست! + عکس

یکی از قوانین پوشش خانواده سلطنتی انگلیس استفاده از لاک‌های خنثی و بی رنگ است. قبل از کیت میدلتون افرادی چون پرنسس یوژنی (نوه ملکه الیزابت) و مگان مارکل و دوشس سوفی هم این قانون را زیر پای گذاشته بودند.

استایل شیک کیت میدلتون قانون پوشش خاندان سلطنتی را شکست! + عکس

استایل کیت میدلتون تکراری بود و او سال گذشته در مراسم مشترک المنافع این لباس شیک زنانه را بر تن کرده بود.

استایل شیک کیت میدلتون قانون پوشش خاندان سلطنتی را شکست! + عکس