فخرفروشی جورجینا در فرش قرمز کن/ ملکه حاشیه ها با جت شخصی به کن آمد!

جورجینا رودریگز با جت شخصی به جشنواره کن 2023 آمد. استایل طلایی این ملکه حاشیه و جنجال مورد توجه زیادی قرار گرفت.

جورجینا در فرش قرمز کن 2023

جورجینا رودریگز با جت شخصی به جشنواره کن 2023 آمد. استایل طلایی این ملکه حاشیه و جنجال مورد توجه زیادی قرار گرفت. 

جورجینا در فرش قرمز کن 2023

جورجینا رودریگز مدل و نامزد فعلی رونالدو ستاره فوتبال که در حال حاضر به خاطر رونالدو در عربستان در عمارتی لوکس زندگی می کند، پای ثابت جشنواره کن است. جورجینا امسال با استایلی متفاوت از سال های قبل به فرش قرمز کن 2023 آمد. 

جورجینا در فرش قرمز کن 2023

چند روز قبل جورجینا اعلام کرد که با جت شخصی رونالدو به کن می آید و دیشب با استایلی طلایی و جذاب به فرش قرمز کن آمد. او برخلاف استایل همیشگی خود یعنی پیراهن چاک دار امسال استایل متفاوتی را انتخاب کرد. این مدل آرژانتینی که در چند هفته اخیر، حاشیه و جنجال کم نداشت، دیشب به شدت مورد توجه قرار گرفت. 

جورجینا در فرش قرمز کن 2023

جورجینا در فرش قرمز کن 2023