دلیل انجام وایر و مارکر گذاری در پستان

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که وایر و مارکر گذاری در پستان به چه دلیل انجام می‌شود؟

سوال: وایر و مارکر گذاری در پستان به چه دلیل انجام می‌شود؟

پاسخ:  در تومورهای بزرگ چون نمی توان پستان راحفظ کرد، یک راه برای حفظ پستان شیمی درمانی قبل از جراحی است که تومور کوچک شود تا امکان حفظ پستان بدست بیاید. برای این کار چون تومور ممکن است با شیمی درمانی بسیارکوچک وغیر قابل لمس شود لازم است قبل از شروع شیمی درمانی مارکر گذاری انجام شود.

برای آگاهی بیشتر از دلیل انجام وایر و مارکر گذاری در پستان به سراغ رادیولوژی، سونوگرافی و ماموگرافی تخصصی طنین رفتیم. از شما دعوت میکنیم ویدئو زیر را تماشا کنید. برای مراجعه به رادیولوژی، سونوگرافی و ماموگرافی تخصصی طنین، یا دریافت نوبت از رادیولوژی، سونوگرافی و ماموگرافی تخصصی طنین، کلیک کنید.

دلیل انجام وایر و مارکر گذاری در پستان

سرطان پستان با چه علائمی ظاهر می شود؟

توده قابل لمس همانند: شی یا دکمه در زیر یا نواحی پستان یافت می شود.
فرورفتگی نوک پستان به داخل
کشیدگی پوست به سمت داخل توده
تغییر اندازه پستان
بروز ترشحات غیر عادی مانند: شیر یا خون آبه
پوست نازک روی پستان
ورم در ناحیه زیر بغل
معکوس شدن نوک پستان ها
قرمزی یا چین و چروک و خارش پوستی پستان ها

چه زمانی باید از وایر گذاری استفاده کرد ؟

وایر گذاری در مواردی استفاده می شود که توده در ناحیه ای از پستان قرار گرفته باشد که قابل بیوپسی سوزنی ریز و یا بیوپسی سوزن هسته نباشد . همچنین در مواردی که بیوپسی نتیجه ی قطعی و مشخصی نداشته باشد وایر گذاری استفاده می شود . همچنین در مواردی که توده ها بسیار کوچک باشند و یا در منطقه ی میکروکلسیفیکاسیون وجود داشته باشند ، پیدا کردن توده برای پزشک بسیار دشوار خواهد بود و لازم است از وایرگذاری استفاده شود .
 
دلیل انجام وایر و مارکر گذاری در پستان
 
مراحل مارکر گذاری
1- تزریق بی حسی
2- وارد کردن سوزن به بافت
3- گذاشتن مارکر در محل مد نظر
4- اضافه کردن وایر
 
عاطفه زارع