قصه شب برای کودکان، کشتی بمبک

"کشتی بمبک" »نوشته فرهاد حسن زاده نویسنده کودک ونوجوان با حال و هوای طنز به وقایع و اتفاقات انقلاب اسلامی می پرداز

 ایبنا

کشتی بمبک" »نوشته فرهاد حسن زاده نویسنده کودک ونوجوان با حال و هوای طنز به وقایع و اتفاقات انقلاب اسلامی می پردازد.\

 ،با بیان اینکه هم اکنون این کتاب مراحل نشر را می گذراند و نیز اشاره به اینکه  رمان "حیات خلوت" (یکی از آثار پر فروش فرهاد حسن زاده) به چاپ سوم رسیده، گفت:صحبتهایی درباره ترجمه این کتاب به انگلیسی و حتی اقتباس سیمنایی شده که البته هنوز جدی و قطعی نیست

به گفته وی، این رمان بار نوستالوژیک دارد و بازتابی از واقعیت های اجتماعی با پس زمینه جنگ است و روایتی از عشقی مانده همچون آتشی زیر خاکستر را ارایه می دهد

بیشتر داستان‌های این مجموعه ویژه گروه سنی نوجوان است و طی یکسال این سریال ساخته  خواهد شد.

"
قصه های کوتی کوتی" تازه ترین کتاب فرهاد حسن زاده است که به تازگی با تصویرگری هدا حدادی منتشر شده است.

کوتی کوتی، نام هزار پایی است که نویسنده داستان با اتکا به این شخصیت کتاب خود را برای کودکان گروه سنی "الف" و "ب" کودک نگارش کرده است.

"
کفش های جورواجور"،"کفش های پاره"،"کوتی کوتی خوش شانس"،"بی دردسر" و "اگر صدای قطار نبود" از جمله داستان های این مجموعه اند که حسن زاده با محوریت "کوتی کوتی" به آنها پرداخته است.