نیش زدن دندان نوزاد، مراجعه سریع به پزشک

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: توصیه می‌شود نخستین ویزیت دندانپزشکی پس از رویش اولین دندان باشد.

فارس نیوز: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: توصیه می‌شود نخستین ویزیت دندانپزشکی پس از رویش اولین دندان باشد.

سیمین‌زهرا محبی با بیان اینکه باید بودجه بیشتر از سلامت به پیشگیری از بیماری‌های دندان به ویژه پوسیدگی‌های دندانی اختصاص یابد اظهار داشت: بهترین راه پیشگیری از پوسیدگی دندان اضافه‌کردن فلوراید به آب آشامیدنی و خمیردندان است که راه دوم عملی‌تر است.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر فلوراید، کنترل پلاک میکروبی و مشاوره‌های تغذیه‌ای به افراد برای پیشگیری از پوسیدگی دندان اهمیت دارد افزود: مردم باید هر 6 ماه تا یک‌سال به دندان‌پزشکی مراجعه کنند اما متاسفانه بیشتر مراجعات به دندانپزشکان زمانی است که از دندان‌درد رنج می‌برند.

محبی تصریح کرد: والدین باید پس از رویش اولین دندان کودک را به دندانپزشک برد تا اصول صحیح بهداشت و تغذیه را آموزش ببینند.