زنان باردار به پهلوی چپ بخوابند

دراز کشیدن برپهلوی چپ رساندن جریان خون به جفت و کودک را بهینه سازی می‌کند.
سلامت: دراز کشیدن به پهلو با زانوهای خم شده راحت ترین موقعیت برای استراحت شماست با اینکار به پیشگیری و کاهش رگهای واریسی و هموروئید کمک میکنید و همچنین تورم پاها را کاهش میدهید .اینکار همچنین عملکرد قلب شما را آسانتر میمند و اعمال فشار بر روی عروق خونی را کمتر میکند.

زنان باردار به پهلوی چپ بخوابند

به دلیل اینکه برای بدن شما خو گرفتن به زندگی جدید سخت است ممکن است خسته تر از معمول به نظر بیایید و همانطور که کودک شما بزرگتر میشود خستگی شما نیز افزایش پیدا میکند بنابراین باید سعی کنید خواب راحت تری داشته باشید.سعی کنید هر زمان که موقعیت خوبی فراهم شد به استراحت بپردازید.

برخی از پزشکان توصیه می کنند که زنان باردار به پهلوی چپ بخوابند. از آنجا که یکی از آن عروق خونی بزرگ در سمت راست شکم قرار دارد خوابیدن به پهلوی چپ به حفظ رحم شما کمک می کند.دراز کشیدن برپهلوی چپ رساندن جریان خون به جفت و کودک را بهینه سازی میکند. برای راحتی بهتر یک بالش زیر شکم و یکی در میان پاهای خود قرار دهید.