4180
کد: 34181
07 خرداد 1397 - 23:41
آموزش مطالب تئوری و تکنیک‌های عملی در دوران بارداری به مادران، موجب افزایش اعتماد به نفس و کاهش ترس و اضطراب آنها از درد زایمان می‌شود.

ایسنا: آموزش مطالب تئوری و تکنیک‌های عملی در دوران بارداری به مادران، موجب افزایش اعتماد به نفس و کاهش ترس و اضطراب آنها از درد زایمان می‌شود.

سهیلا احمدیان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، پژوهشی را با هدف بررسی تاثیر آموزش‌های دوران بارداری بر میزان اضطراب و درد زایمان انجام داده است.

این مطالعه از نوع نیمه تجربی بوده که در آن 70 نفر از مادران به عنوان گروه آزمایش و به طور تصادفی در هفته‌های 20- 16 بارداری انتخاب شده و در 12-10 جلسه، آموزش‌های نظری و عملی زایمان ایمن (نهضت مادری ایمن) را دریافت کردند. 70 نفر دیگر نیز پس از همتاسازی با گروه آزمایش بعنوان گروه کنترل انتخاب شدند. هر دو گروه به هنگام زایمان و در تمام مراحل مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‌ها نشان داد که آموزش‌های دوران بارداری تاثیر معنی‌داری بر میزان اضطراب، میزان درد و مدت دردهای زایمانی دارند، به طوری که مادران آموزش دیده در مقایسه با گروه کنترل، درد و اضطراب کمتری را تجربه می‌کنند.

بر اساس این نتایج، آموزش مطالب تئوری و تکنیک‌های عملی به مادران موجب افزایش اعتماد به نفس و کاهش ترس و اضطراب آنها شده و محیط آرام و حمایت کننده‌ای را در کل دوران بارداری و زایمان ایجاد می‌کند.

با توجه به تحقیقات انجام شده، اضطراب مهمترین عامل در میزان درد و سازگاری مادران با درد است، بنابراین کاهش آن موجب افزایش همکاری و سازگاری مادران شده و سبب کاهش درد و دوره زایمان کوتاهتر در افراد آموزش دیده می‌شود.

 

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: