فلوراید دندان کودکان، مضر است؟

رئیس انجمن دندانپزشکی کودکان ایران گفت: فلوراید اضافی برای دندان کودکان مضر است زیرا باعث اختلال در مینای دندان‌های دائمی آنان می‌شود.

فارس: رئیس انجمن دندانپزشکی کودکان ایران گفت: فلوراید اضافی برای دندان کودکان مضر است زیرا باعث اختلال در مینای دندان‌های دائمی آنان می‌شود.

مجتبی وحید گلپایگانی اظهار داشت: فلورایدتراپی یکی از انواع معالجه برای دندان‌های کودکانی است که از دندان‌های ضعیفی برخوردارند. این درمان نیز با تجویز و تشخیص دندانپزشک در صورتی که کودک بتواند آب دهانش را کنترل کند باید صورت پذیرد.

وی افزود: فلورایدتراپی بیشتر در جاهای صورت می‌پذیرد که فلوراید در آب آشامیدنی وجود ندارد ولی باید دقت شود که فلوراید اضافی نیز به دندان‌های کودک تجویز نشود زیرا فلوراید اضافی باعث اختلال در مینای دندان دائمی کودکان و در نهایت آسیب دیدن بدن کودک می‌شود.

گلپایگانی تصریح کرد:‌ دندانپزشک زمانی که تشخیص می‌دهد فلوراید از طریق خون وارد بدن نمی‌شود (آب آشامیدنی) فلوراید را به صورت موضعی از طریق ژل یا دهانشویه برای کودک تجویز می‌کند که این امر باید در مطب دندانپزشک انجام شود.

رئیس انجمن دندانپزشکی کودکان ایران اظهار داشت: کودک وقتی به 5 سال برسد و بتواند آب دهانش را کنترل کند دندانپزشکان به وسیله قالب‌های مخصوص فلورایدتراپی که در مطب‌ها باید صورت پذیرد را ب منظور تقویت دندان‌های کودک انجام می‌دهند که با 4 دقیقه فلوراید تراپی بر حسب نوع فلوراید این امر صورت می‌پذیرد.

گلپایگانی خاطرنشان کرد: فلورایدتراپی باید سالی 2 بار با ترکیبی با عنوان سدیم فلوراید صورت پذیرد و در این راستا ترکیب دیگری نیز با وارنیش فلوراید انجام می‌شود که می‌تواند با تجویز و تشخیص دندانپزشک تنها یک بار در سال صورت پذیرد.