دلیل پرخاشگری در کودکان، چیست؟

پزشکان به والدین که دارای کودکان پرخاشگر هستند هشدار می دهند تا این علائم را جدی بگیرند و به پزشک در این باره مشورت نمایند. کودکان با مشکلات رفتاری شدید و پرخاشگری غیر قابل کنترل و رفتارهای خشن ممکن است دچار عملکرد خاص مغزی باشند.

 جام علمی: کودکان با مشکلات رفتاری شدید و پرخاشگری غیر قابل کنترل و رفتارهای خشن ممکن است دچار عملکرد خاص مغزی باشند.

گفتنی است، دانشمندان در بررسی اسکن های مغزی کودکان پرخاشگر متوجه شده اند که ناحیه خاصی از مغز آنها که وظیفه همدردی و همدلی با سایرین را دارد به نسبت سایر افراد بسیار کم فعالیت است.

بررسی ها نشان می دهد عملکرد قسمت پاداش دهی در مغز این کودکان به حالت عادی عمل نکرده و نوعی رفتارهای خشن و اشتباه را می پسندد و کودک را انجام آنها تشویق می کند و زمانی که کودک رفتار پرخاشگرانه انجام می دهد احساس خوبی به او دست می دهد.

پزشکان به والدین این کودکان توصیه می کنند تا پیگیر وضعیت آنان باشند و ابتدا به عنوان والدین سعی کنند تا رفتار خوبی با هم داشته باشند و کودک را تنبیه نکنند و از مشاوره پزشکان برای انجام رفتار درمانی در کودک بهره ببرند.