شب ادراری کودکان، هفت توصیه پیشگیرانه

گرچه برخی از موارد شب ادراری ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای است، در اغلب موارد این مشکل در دوره‌ای که کودک در حال یادگرفتن کنترل مثانه است، بروز می‌کند.
همشهری آنلاین: گرچه برخی از موارد شب ادراری ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای است، در اغلب موارد این مشکل در دوره‌ای که کودک در حال یادگرفتن کنترل مثانه است، بروز می‌کند.
 
7 توصیه برای پیشگیری از شب ادراری کودک
 
والدین با به کار بستن این توصیه ها می توانند به پیشگیری از شب ادراری کودک کمک کنند:
 
شب ها در فواصل منظم کودکتان را برای رفتن به توالت بیدار کنید.
 
این فواصل را به تدریج افزایش دهید تا زمان یکه کودک شب را بدون خیس کردن بستر بگذراند.
 
نگذارید کودک در شب بیش از حد مایع بنوشد، به خصوص نوشابه هایی که محتوی کافئین باشند.
 
البته ترتیبی دهید که کودکتان در طول روز به اندازه کافی مایع دریافت کند تا از کم آبی بدن او جلوگیری شود.
 
از زنگ های مخصوص شب ادراری استفاده کنید، که به رطوبت واکنش نشان می دهند و کودک را بیدار می کنند تا به توالت برود.
 
کودک را وا دارید تا مثانه اش را تمرین دهد، مثلا با متوقف کردن و نگه داشتن ادرار.
 
برای شب ادراری که با گذشت زمان و تمرین بهبود پیدا نکند، دارودرمانی و روان درمانی ممکن است به کار رود.