زایمان طبیعی بعد از سزارین؟

به طور کلی بعد از یک سزارین، خانم ها می توانند زایمان طبیعی داشته باشند ولی شرط هایی برای انجام این کار وجود دارد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: برای زایمان طبیعی پس از سزارین به کدام بیمارستان یا پزشک مراجعه کنم هرجا می ررم قبول نمی کنند. چهار سال پیش یکبار سزارین شدم. 

پاسخ دکتر حوریه شمشیری میلانی، جراح و متخصص زنان و زایمان: 
در مورد این سوال ما باید اول شرح حال مادر را بدانیم. اول اینکه این خانم چند سالشان هست، دوم اینکه بچه ای که قبلا به روش سزارین به دنیا آوردند چند کیلو بوده و به چه علتی ایشان سزارین شده اند. به طور کلی می توانم بگویم بعد از یک سزارین،  خانم ها می توانند زایمان طبیعی داشته باشند ولی شرط هایی وجود دارد؛ اگر علت سزارین در زایمان قبلی عدم تناسب جنین با لگن با مادر بوده باشد، ممکن است دوباره هم اتفاق بیفتد. علت اینکه پزشکان این بیمار را قبول نکردند ممکن است همین موضوع باشد یا ممکن است دفعه قبل زایمان سختی داشتند که به ناچار در نهایت اقدام به سزارین کرده اند. پس علت سزارین دفعه قبل باید مشخص شود. همچنین باید  بدانیم نوزادی که در زایمان قبلی به دنیا آوردند در چه شرایطی بوده و سیر زایمانشان چگونه بوده است.  اگر این خانم در زایمان قبلی هیچ مشکلی نداشته اند، این بار می توانند زایمان طبیعی داشته باشند، منتهی باید حتما در بیمارستانی زایمان کنند که اتاق عملی آماده داشته باشد. در هنگام زایمان طبیعی ایشان حتما باید اتاق عمل آماده باشد تا اگر مشکلی به وجود آمد بتوانند سریع به اتاق عمل منتقلشان کنند. بعد از زایمان طبیعی هم باید حتما داخل رحم این خانم چک بشود و ببینند محل برش دفعه قبل که سزارین از طریق آن انجام شده مشکلی پیدا نکرده باشد.