سفر در دوران بارداری

بسته جدید نی نی بان خیال مادران بارداری را که قصد سفر دارند راحت کرده و همه نکات لازم را به آنها تذکر می دهد.
نی نی بان: بسته جدید نی نی بان با موضوع سفر در بارداری خیال مادران بارداری را که قصد سفر دارند راحت کرده و همه نکات لازم را به آنها تذکر می دهد.

سفر در بارداری و همه شرط و شروط هایش

اولین مطلب از بسته سفر در بارداری 13 توصیه مهم را با مادرانی در میان می گذارد که در طی دوران بارداری خود قصد سفر دارند و نگران سلامت جنین شان هستند.

دومین مطلب از بسته سفر در بارداری یک چک لیست مطمئن برای مامان های باردار است و شامل همه وسایلی است که باید در طول سفر همراه داشته باشید.

سومین مطلب از بسته سفر در بارداری به شما می گوید که آیا سفر با هواپیما در طول بارداری امن است یا نه.

چهارمین مطلب از بسته سفر در بارداری به شما می گوید که آیا سفر با قطار در طول بارداری برای خانم های حامله مضر است یا خیر.

پنجمین مطلب از بسته سفر در بارداری به شما می گوید که آیا سفر با خودروی شخصی در طول بارداری به نفع خانم های باردار است یا به ضررشان.

ششمین مطلب از بسته سفر در بارداری، شما را با شش علائم خطری آشنا می کند که اگر داشته باشید، باید از مسافرت رفتن صرف نظر کنید.

هفتمین مطلب از بسته سفر در بارداری، اطلاعاتی را در خصوص مقررات شرکت های هواپیمایی ایرانی برای سفر با هواپیما، در اختیار مادرهای باردار قرار می دهد.