شاغل بودن مادران، چه تاثیری بر بچه‌ها دارد؟

کودکانی که،پدر و مادرشاغل دارند معمولا روال زندگی منظم تری راتجربه میکنند. بموقع غذا میخورند بموقع میخوابند و بموقع درس میخوانند.
کودک آنلاین:در قدیم خانواده ها گسترده تر و منسجم تر بودند. و چند نسل با هم و در کنار هم زندگی می‌کردند و افراد زیادی در نگهداری و تربیت کودک مادر را حمایت می کردند. یاری گرفتن از دیگران نشانه قدرت بدانید نه ضعف.

کودک نبایستی پدر یا مادر را از شغل روابط و موقعیتهای اجتماعی شان محروم سازد. احساس گناه نکنید کیفیت زمانی که صرف فرزندتان می شود ازکمیت و میزان آن به مراتب پر اهمیت تر است. اگر میخواهید پدر و مادر خوبی باشید زمانی راکه با فرزندتان میگذرانید شاد و پرانرژی شوخ و هوشیار باشید و فراموش نکنید مدتی که باکودکتان هستید اهمیت چندانی ندارد.

مادران شاغل بخوانند

این رابدانید کودکانی که پدر و مادرشاغل دارند معمولا روال زندگی منظم تری راتجربه میکنند. بموقع غذا میخورند بموقع می خوابند و به موقع درس میخوانند. مضاف بر اینکه کار کردن استقلال‌ مالی و اقتصادی، اعتماد به نفس بالا و امید به زندگی و آینده را در زنان شاغل تقویت می‌کند.

1. کارهایتان را بخش بندی کنید.
2. از همسرتان کمک بگیرید.
3. اگر می توانید نیمه وقت کار کنید.
4.بهتر است کودکان در2 سال اول زندگی درصورت امکان نگهداری کودک ازسوی مادربزرگ یا یکی از اعضای نزدیک خانواده برای کودک بهتر است. بویژه رفتن به مهد برای کودکان پسر زیر 3سال چندان توصیه نمی شود.
5.تمام مدتی که درمنزل هستید، مشغول کار خانه نباشید.
6. زمان استراحت خود راتنظیم کنید.

" هیچ دلیلی ندارد فکر کنید به او آسیب زده اید. تنها مساله ای که در این میان وجود دارد، این است؛که کودک در خارج از منزل با برخی میکروب ها و ویروس ها درگیر می شود و ممکن است احتمال سرماخوردگی و برخی بیماری های جسمی و فصلی در کودک افزایش یابد. اما این کودکان از نظر روحی و احساسی رشدی بسیار قابل قبول دارند و در بسیاری موارد دچار مشکل خاصی نیستند، مگر مشکلاتی که ریشه در فضای خانواده داردکه بسیاری از این موارد نیز به دلیل شاغل بودن مادرنیست.

شاید برایتان جالب باشد بدانید ارتباط و صمیمیت میان مادران شاغل و کودکان به هیچ وجه ضعیف تر از این ارتباط با مادران خانه دار نیست.

در ضمن کودکانی که مادران شاغل دارند به دلایل گوناگون وابستگی کمتری دارند و احساس مسوولیت بیشتری نیز می کنند. آنها به دلیل این که بیشتر در محیطهای اجتماعی و خارج از منزل هستند، ارتباطات اجتماعی خوبی برقرار می کنند و یاد می گیرند،به دیگران هم اعتماد کنند."