عفونت گوش در نوزادان، چه کار باید کرد؟

2 روز در میان حمام کردن برای شیرخوار مناسب است. به همین روش ادامه بدهید.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزاد پسر من دو ماه و سیزده روزه است. یک هفته ای می شود که بی تاب شده شده و از خواب می پرد و گریه هایش هم شدیدتر شده 3 روز پیش از گوش راست مایع زرد رنگ نیمه جامدی بیرون آمد. به شکل چرک. از آن روز علائم بیشتر شده همسرم به ازای هر دو روز یک بار بچه را حمام می کند. آیا این مدت مناسب است یا خیر؟ برای عفونت گوش پسرم چه کار باید بکنم؟

پاسخ دکتر منصور بهرامی، متخصص اطفال:
2 روز در میان حمام کردن برای شیرخوار منا
سب است. به همین روش ادامه بدهید. این چرکی هم که از گوش کودک خارج می شود اگر مثل جرم گوش غلیظ و چسبنده هست و به موم شباهت دارد مشکلی نیست ولی اینکه می گویید زرد رنگ و شبیه چربی بوده یک مقدار مشکوک به نظر می رسد. برای اطمینان بیشتر فرزندتان را به یک پزشک متخصص اطفال نشان بدهید تا از نزدیک مورد معاینه و بررسی قرار بگیرد. چون اگر واقعا گوش بچه عفونت و چرک داشته باشد باید درمان بشود وگرنه آسیب می بیند. این بی قراری هم می تواند ناشی از همین مسئله باشد. چون وقتی گوش عفونت دارد دردناک می شود. بنابراین حتما کودک را به پزشک اطفال نشان بدهید تا معالجه شود.