مصرف اسید فولیک در زنان، ضرر دارد؟

اگر اسید فولیک توسط پزشک تان و با توجه به شرح حال و سوابق تان برای شما تجویز شده است مشکلی نیست و می توانید استفاده کنید.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: استفاده از اسید فولیک ۵ ضرری ندارد؟

پاسخ دکتر کتایون برجیس، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی:
اگر اسید فولیک توسط پزشک تان و با توجه به شرح حال و سوابق تان برای شما تجویز شده است مشکلی نیست و می توانید استفاده کنید.