تاثیر ازدواج فامیلی بر فرزندان، مشاوره ژنتیک بدهم؟

در مدت یکسالی که اقدام به بارداری نموده ام دو بار با فاصله 6 ماه حامله شده ام اما در همان ماه اول تقریبا هفته پنجم سقط نموده ام. من و همسرم دختر خاله پسر خاله ایم.
پرسش: من بعد از 10سال تصمیم گرفتم برای بار دوم باردار شوم اما در مدت یکسالی که اقدام به بارداری نموده ام دو بار با فاصله 6 ماه حامله شده ام اما در همان ماه اول تقریبا هفته پنجم سقط نموده ام می خواستم بدونم نیاز هست مشاوره ژنتیک بدهم یا نه. من و همسرم دختر خاله پسر خاله ایم. خدارو شکر فرزندم هیچ مشکلی ندارد.

پاسخ: آزمایشات لازم برای سقط مکرر. آزمایش کاریوتایپ پدر و مادر بررسی جنین و جفت سقط شده آزمایش از نظر آنتی فوسفو لیپید لازم است. بررسی حفره رحم با عکس هیسترو سالپنگوگرافی بر اساس نتایج این بررسی ها اقدامات بعدی انجام می شود.


منبع: تبیان