خون ریزی بعد زایمان تا چه زمانی ادامه دارد؟

تقریبا چهل روز می شود که سزارین کرده ام. تا روز سی و هفتم هم لکه بینی داشتم اما از روز سی و هشتم به بعد خونریزی پیداکردم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: 19 ساله هستم و تقریبا چهل روز می شود که سزارین کرده ام. تا روز سی و هفتم هم لکه بینی داشتم اما از روز سی و هشتم به بعد خونریزی پیداکردم، اما شدید نیست و متوسط است. خون ریزی بعد زایمان تا چه زمانی ادامه دارد؟
پاسخ دکتر نادر حشمتی، متخصص زنان و زایمان: 
آیا شیر می دهید یا خیر؟ در این مورد توضیح نداده اید. برای این که ممکن است همان روز چهلم، ما قاعدگی را ببینیم. شکل ظاهری خونی که از شما دفع می شود، مهم است. در صورتی که رنگ خون تان تیره باشد احتمال این که خون قاعدگی باشد و چند روز بعد هم قطع شود وجود دارد. اما اگر خون دفع شده رنگش روشن است و میزان آن زیاد هم باشد در این صورت خطرناک است و بهتر است برای درمان به پزشک مراجعه کنید.