مصرف اسید فولیک در بارداری و بیش فعال شدن بچه

در بارداری اول و تا پایان بارداری فولیک اسید 5 میل مصرف کردم و احساس می کنم پسرم به همین خاطر بیش فعال شده است.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: 34 ساله هستم و یک پسر چهار ساله دارم. در بارداری اول به خاطر اینکه کم خونی مینور داشتم  و هموگلبینم 9 بود، تا پایان بارداری به دستور پزشک فولیک اسید 5 میل مصرف کردم. پسرم بسیار شیطان است و احساس می کنم بیش فعال است. آیا مصرف فولیک اسید دربارداری تاثیری در بیش فعالی کودکان دارد یا خیر؟ برای بارداری دوم فولیک اسید مصرف کنم؟

پاسخ دکتر مریم غفاری، متخصص زنان و زایمان:
مصرف اسید فولیک و بیش فعال شدن کودکان هیچ ارتباطی به هم ندارند و استفاده از داروی فولیک به این جهت است که از نقائص جنینی پیشگیری شود. در مورد کم خونی، چون کم خونی مینور داشتید، ممکن بود بچه مینور شود، اما این که اسید فولیک باعث شیطنت های فرزند شما شود، خیر این طور نیست.