مقابله با ترس کودک، وقتی غذا نمیخوره!

گاه یک صحنه کارتونی ممکن است این ترس را در کودک ایجاد کند و گاه یک اتفاق ناخواسته دیگر و یا تغییری جدید.
پرسش: کودکی 2 ساله دارم که چند روز است شدیداً می ترسد به هیچ وجه غذا نمی خورد خیلی کم می خوابد.

پاسخ: باید بررسی کنید و علت ترس او را شناسایی کنید. گاه یک صحنه کارتونی ممکن است این ترس را در کودک ایجاد کند و گاه یک اتفاق ناخواسته دیگر و یا تغییری جدید. سعی کنید با او صحبت کنید تا هیجانش را تخلیه کند. نقاشی کند. برای چند روزی به مسافرت یا مکانی تفریحی بروید.و یا به هر نحوی او را این موقعیت خارج کنید. از غذاهای مورد علاقه تهیه کنید. از رنگ های اشتها آور و تزیینات کودکانه استفاده کنید. زمان بیشتری برایش بگذارید و اگر پس از یک هفته این حالات برطرف نشد با پزشک اطفال مشورت کنید.

منبع: تبیان