علت خودزنی در کودکان، چیست؟

زمانی به او توجه کنید که رفتار قابل قبولی دارد تا آن رفتار تقویت و تکرار شود .
پرسش: دارای 3 فرزند 17 و 12 و 3 ساله هستم و در حال حاضر نگرانی ام بابت فرزند 3 ساله است . فرزند من زمانی که چیزی را می خواهد و ما به او نمی دهیم شروع به خودزنی و جیغ کشیدن می کند حتی زدن خودش در حدی است که بعضی اوقات بدن خود را کبود می کند و جیغ کشیدن او دیگران و خودم را عصبانی می کند. البته لازم به ذکر است که او از بقیه بچه های قبلی ام و همسنانش باهوش تر و بیشتر و بهتر صحبت می کند. این جیغ کشیدن و خود زنی طبیعی است یاخیر و درمانی دارد؟

پاسخ: فرزند شما با این کار شما را وادار به همراهی و قبول خواسته هایش می کند. او باهوش هست و متوجه شده در مقابل خود زنیش و جیغ و داد می تواند به خواسته خودش دست پیدا نماید. بهتر هست برای تغییرش شیوه برخوردتان را تغییر بدهید. فرزندتان نیز بسیار سریع درخواهد یافت که روشش دیگر تاثیر گذار نیست و تغییر روش می دهد و قطعا شما با پاسخ دادن به تغییراتش رفتار درست را در او شکل می دهید. یعنی زمانی به او توجه کنید که رفتار قابل قبولی دارد تا آن رفتار تقویت و تکرار شود.

در رابطه با تغییر رفتارتان اولین قدم این هست که شرایط محیطی را برای کودک 3 ساله فراهم نمایید، وسایلی که نباید دست بزند را از محیط دور نمایید و در نهایت امر ونهی را به حداقل برسانید. سپس در زمانی که مخالفتی با خواسته اش دارید و او خودزنی یا جیغ و داد می کند، با چهره کاملا آرام با بی تفاوتی به انجام اعمال روزمره خود بپردازید و هیچ واکنشی نداشته باشید.

قطعا تحمل این شرایط دشوار هست اما برای تربیت فرزندتان لازم هست این مرحله را پشت سر بگذارید. بعد هر وقت رفتار نادرستش قطع شد به او توجه کنید . اگر دوباره رفتار نادرستش را تکرار کرد دوباره رویتان را به ارامی برگردانید، چند بار که این اتفاق میافتد او متوجه می شود رفتارش نتیجه عکس دارد توجه شما را نمیتواند جلب نماید، در نتیجه تغییر رفتار می دهد. شما هم با توجه درست و به موقع رفتار درست را در او تقویت نمایید.


منبع: تبیان