بیماریهای ازدواج فامیلی، خطرش را میدانید؟

البته توجه داشته باشید که نه ازدواج فامیلی الزاما" منجر به تولد کودک مشکل دار می شود و نه ازدواج غیر فامیلی حتما" به تولد کودک سالم منتهی می شود بلکه احتمال بروز مشکل و بیماری های ژنتیکی در ازدواج فامیلی بیشتر است.
پرسش:آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج چه زمانی لازم است؟ آیا در موردی که پدر و مادر پسر با هم فامیل باشند و نیز هر دو با پدر دختر نسبت داشته باشند (پسرعمو و دختر خاله پدر دختر) این آزمایش لازم است؟

پاسخ: اختلالات ژنتیکی ناشی از ازدواج های فامیلی مهمترین دلیل تولد کودکان معلول است احتمال تولد کودک معلول در ازدواج های فامیلی 2 تا 3 برابر ازدواج های معمولی است. آزمایش و مشاوره ژنتیک به شما کمک می کند که از میزان احتمال بارداری و تولد جنین مشکل دار و بیمار مطلع شوید ولی این فقط در حد احتمال است و نمی توان بطور قطعی از تولد نوزاد بیمار و معلول خبر داد.

ضمن اینکه این مشاوره معمولا" باید قبل از ازدواج و همزمان با انجام سایر آزمایش های قبل از عقد انجام شود. البته توجه داشته باشید که نه ازدواج فامیلی الزاما" منجر به تولد کودک مشکل دار می شود و نه ازدواج غیر فامیلی حتما" به تولد کودک سالم منتهی می شود بلکه احتمال بروز مشکل و بیماری های ژنتیکی در ازدواج فامیلی بیشتر است.

منبع: تبیان