علت بهانه گیری نوزاد، گرسنگی است؟

وزن هنگام تولد سه کیلو 50 و درحال حاضر هفت کیلو 200 است. چند روزی هست بیش از حد نق می زند، واقعاکلافم کرده است.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم 4 ماه و 14 روز  است. وزن هنگام تولد سه کیلو 50  و درحال حاضر هفت کیلو 200 است. چند روزی هست بیش از حد نق می  زند، واقعاکلافم کرده است. شیرخودمم بهش می دم. با اینکه هر یک ساعت و نیم یکبار بهش شیر می دم ولی بعد از نیم ساعت انگار اصلا شیر نخورده. دکترگفت شیرت چرب است. اگه چربه چرا پسرم زود به زودگرسنه می شود

پاسخ از دکتر احمد طالبیان، متخصص اطفال: 
مادر عزیز وزن فرزند شما با توجه به توضیحاتی که دادید باید بگویم خوب است. اگر شیرتان کم بود، وزن گیری شیرخوار این اندازه نبود. اما در مورد نق زدن باید ببینید که شیرخوار بی تاب است یا فقط بهانه گیری می کند. اگر بی تاب و بی قرار است باید بررسی شود تا علت مشخص شود؛ اما اگر فقط بهانه گیری شیر مادر را می کند با توجه به شرحی دادید باید بگویم بعضی از شیرخواران این بهانه گیری فقط به معنای گرسنگی نیست، بلکه از نظر روانی کودک به سینه مادر وابسته شده است.