عواقب سرزنش کودک، حواستان باشد

از طریق قصه گویی قهرمان هایی را در داستن قرار بدید که دوست داشتنی هستند و کارهای خوب می کنند و کارهای بدشون رو هیچ کس دوست نداره.
پرسش: کودکی دارم 4 ساله که دارای دوستی 7 ساله است. همیشه در هنگام بازی و یا در مواقع دیگر حرف های او را به گفته های ما که پدر و مادر او هستیم ترجیح می دهد هر چند که برای او توضیح می دهیم که حرف های او نادرست است.و در بعضی موارد نیز از سوی دوستش تهدید به ترک بازی با او می شود در صورتی که به حرف های او گوش ندهد. حال ما این دغدغه را داریم که وقتی فردا او وارد جامعه بزرگتری شود چگونه با او رفتار کنیم که راه نادرستی را در پیش نگیرد. الان چگونه با او رفتار کنیم؟

پاسخ: برادر ارجمند در حال حاضر این دوست به دلیل دارا بودن جاذبه های فراوان تاثیرگذاری فراوانی بر کودک شما دارد. لذا از نهی مستقیم او از دوستش بپرهیزید و با شیوه های جذاب او را به سمت مثبت سوق دهید. همیشه سعی کنید درعین دارا بودن قاطعیت پدرانه با او دوست و صمیمی باشید. از انتقاد و سرزنش افراطی بپرهیزید.

از طریق قصه گویی قهرمان هایی را در داشتن قرار بدید که دوست داشتنی هستند و کارهای خوب می کنند و کارهای بدشون رو هیچ کس دوست نداره. از این طریق نیز او همانند سازی می کنه. سعی کنید درقبال برخی مسائل او را به فکر وادارید.

گذشته ها رو به یادش بیارید و او را درمورد نتیجه کارهاش به فکر کردن تشویق کنید تا از طریق تفکر بتونه خودش مسیر درست را پیدا کنه و احساس تحمیل نظرات رو از جانب شما نداشته باشه. اگر فکر می کنید دوست او الگوی خوبی نیست ارتباط آن ها را کاهش دهید.


منبع: تبیان