دلیل خس خس سینه نوزادان

دکتر گفت که خس خس سینه و سرفه های نوزادم به دلیل آلرژی و دندان درآوردن است. شما هم همین عقیده را دارید؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختری 8ماهه دارم که سرفه می کند و سینه اش خس خس می کند. دکتر آزیترومایسین و سیتریزین داد اما خوب نشد و دوباره که بردم دکتر گفت که آلرژی هست و به علت دندان در آوردنه. شما هم همین عقیده را دارید؟ ضمنا اصلا در خواب سرفه نمی کند و سرفه اش خلطی است.

پاسخ دکتر علی فرجی، متخصص اطفال:
در ابتدا با توجه به توضیحات شما، باید به معاینه پزشک و گفته ایشان که نوزاد شما آلرژی دارد، اعتماد کرد. شما باید مصرف سیتریزین را برای نوزادتان ادامه دهید و از استفاده آلرژی زاها پرهیز کنید.