مصرف داروها در شیردهی، کدامها بی‌ضررند؟

بعد از زایمان زانودرد شدیدی دارم که تشخیص دکتر ضعف بدن و غضروف زانو بود و برایم قرص ولتارن رتارد ۱۰۰ تجویز کرد. از دکتر اطفال راجع به این قرص پرسیدم هیچ اطلاعی نداشت.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: 23 ساله هستم و۳ ماه از زایمانم می گذرد. بعد از زایمان زانودرد شدیدی دارم که تشخیص دکتر ضعف بدن و غضروف زانو بود و برایم قرص ولتارن رتارد ۱۰۰ تجویز کرد. از دکتر اطفال راجع به این قرص پرسیدم هیچ اطلاعی نداشت. از دکتر داروساز هم پرسیدم جواب درستی نداد می ترسم روی شیردهیم تاثیر بگذارد و برای فرزندم ضررداشته باشد.


پاسخ دکتر کتایون برجیس، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی:
دوست عزیز مصرف محدود دارو برای رفع درد تاثیر خاصی روی شیردهی ندارد.