تغذیه نوزاد با شیر خشک، کمکی به وزن‌گیری می‌کند؟

جهت ازدیادشیرمادرخوردن چه چیزهایی موثراست؟همچنین برای چرب ترشدن شیرمادرجهت وزن گیری نوزادمادر چه تغذیه ای داشته باشد؟
پرسش: جهت ازدیادشیرمادرخوردن چه چیزهایی موثراست؟
همچنین برای چرب ترشدن شیرمادرجهت وزن گیری نوزادمادر چه تغذیه ای داشته باشد؟آیا لیدی میل را پیشنهادمیکنیدجهت افزایش شیرمادر؟فرزندم موقع تولددوکیلو و نیم بوده است و الان در17روزگی دوکیلو860 گرم است این وزن خوب است؟برای وزن گیری نوزاد می شود از شیرخشک هم استفاده کرد؟


پاسخ: اگر وزن نوزاد شما هنگام تولد 2000 گرم بوده است وزنگیری او تا روز 17 از حد استاندارد هم بیشتر بوده است. چون حدود 100 گرم افزایش وزن طبیعی تا روز 17 مورد انتظار است. بنابراین نیاز به هیچ تغذیه کمکی ندارد. هیچ متخصص کودکان و طب سنتی مصرف شیر خشک را توصیه نمی کند مگر اینکه نوزاد وزن گیری مناسب نداشته باشد که نوزاد شما دارد. مصرف رازیانه و بابونه ترشح شیر را زیاد می کند.
منبع: تبیان