برخورد با کودک پرخاشگر، چگونه باید باشد؟

پسر دو ساله ام خیلی عصبی شده و با جیغ و داد خواسته هاشو مطرح می کنه.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسر دو سال و سه ماهه ای دارم که سه روزی میشه خیلی عصبی شده و با جیغ و داد خواسته هاشو مطرح می کنه. در صورتی که قبل از این خیلی آروم بود. همیشه من به درخواستاش توجه می کنم و چیزی رو که نباید بهش بدم و با توضیح قانعش می کردم، اما الان کاملا برعکس شده و با زور می خواد به خواستش برسه.


پاسخ دکتر پروین ناظمی، روانشناس:
ابتدا باید ببینید کدام یک از درخواست هایش منطقی هستند و کدام غیر منطقی. منطقی ها را برآورده کنید، اما در برابر غیر منطقی ها مقاومت کنید و اگر دوباره اصرار کرد، به او بگویید که این اسباب بازی یا هر شی دیگر متعلق به تو نیست و لزومی ندارد به تو بدهم. اگر گریه کرد، بلافاصله با دادن چیز دیگری حواسش را پرت کنید. مشکل حل می شود نگران نباشید.