کیست تخمدان و احتمال حاملگی، چند درصد ممکنه؟

ایا کسی که کیست تخمدان در اندازه های سی و دو در بیست و پنج و سی در بیست و یک دارد احتمال حاملگیش هست؟
پرسش: ایا کسی که کیست تخمدان در اندازه های سی و دو   در بیست و پنج و سی در بیست و یک دارد احتمال حاملگیش هست؟ و در مورد بارداری ناخواسته اگر بخواهیم از بین برود چه روشی بهتر است؟ چه امپولی و چه قرصی  یا روشهای دیگر چه روشی؟ چون فرزندانی دارم و امادگی بارداری انهم از نوع ناخواسته را  ندارم.

پاسخ: کیست تخمدان مانعی برای بارداری نیست. و می تواند بارداری ایجاد شود.
می توان تا 72 ساعت از قرصهای ضد بارداری اورژانسی برای جلوگیری از تشکیل نطفه استفاده کرد. ولی بعد از تشکیل جنین ازبین بردن آن از نظر قانونی، پزشکی و شرعی ممنوع است مگر در موارد خاصی که خطر جدی سلامتی مادر در میان باشد.
قتل این فرزند با قتل فرزندان قبلیتان هیچ تفاوتی ندارد. آیا اجازه دارید کودکان تان را بکشید؟
منبع: تبیان