علت بهانه گیری نوزاد، چیست؟

چرا نوزادم به تازگی بهانه گیر و ناآرام شده است.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر هفت ماهه ام برخلاف قبل که بسیار آرام بود به تازگی بهانه گیر و ناآرام شده. به محض اینکه از کنارش می روم گریه می کند و نمی توانم به کارهایم برسم. درضمن هنوز دندان نیاورده و یک ماهه در وزن 8400 است. علت چیست؟

پاسخ دکتر فریبا فرنقی، فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت اطفال:
این رفتار های دختر شما با توجه به سنی که دارد عادی است و پیش می آید و احتمال دارد که شاید مقدمه دندان در آوردن در او باشد. دندان در نیاوردن تا این سن اشکالی ندارد و جای نگرانی نیست و معمولا از 9 ماهگی انتظار داریم نوزاد دندان درآورد. اما ثابت ماندن یک ماهه وزن دختر شما، نیاز به  مراجعه به پزشک و بررسی بیشتری دارد و بهتر است که زیر نظر پزشک، حتما آزماش ادرار از دختر شما گرفته شود.