زمان واکسیناسیون نوزادان، متفاوت در هر کشور

برنامه واکسیناسیون در هر کشوری متفاوت است. بنابراین اگر می‌بینید برنامه واکسیناسیون نوزادان خارجی با کودکان ایرانی متفاوت است، نباید متعجب شوید.
برنامه واکسیناسیون در هر کشوری متفاوت است. بنابراین اگر می‌بینید برنامه واکسیناسیون نوزادان خارجی با کودکان ایرانی متفاوت است، نباید متعجب شوید.
 
برنامه واکسیناسیون کودک ایرانی
وقتی کودکی در ایران به دنیا می‌آید، در اولین قدم واکسن فلج اطفال و ب‌ث‌ژ به او تزریق می‌شود و در نهایت اولین نوبت واکسن هپاتیت B را باید دریافت کند.

برنامه بعدی از ۲ ماهگی شروع می‌شود. نوبت اول سه‌گانه و فلج اطفال و نوبت دوم واکسن هپاتیت B را به کودک تزریق می‌کنند. نوبت بعدی ۴ ماهگی است که قطره فلج اطفال و واکسن سه‌گانه تزریق می‌شود.

در ۶ ماهگی نوبت سوم هپاتیت B، نوبت سوم فلج و سه‌گانه تجویز می‌شود. بعد از ۶ ماهگی یعنی در یک سالگی واکسیناسیون mmR سرخک، سرخجه، اوریون تزریق و در ۱۸ ماهگی نیز تکرار می‌شود و در نهایت قطره یادآور فلج و سه‌گانه داده می‌شود. همچنین توجه داشته باشید که برخی واکسن‌ها مانند آنفلوآنزا در درمانگاه‌ها تزریق می‌شود. بر این اساس، از ۶ ماهگی به بعد تا ۳ سال اول دو نوبت واکسیناسیون به فاصله یک ماه و از ۳ سال به بعد، سالی یک بار واکسن آنفلوآنزا قبل از شروع سرما تزریق می‌شود تا میزان سرماخوردگی کاهش یابد.


منبع: همشهری