شروع غذای کمکی نوزاد، قبل از شش ماهگی ممنوع!

اگر تغذیه با شیرمادر به دفعات کمتری صورت گیرد احتمال حاملگی مادر نیز افزایش می یابد.
خطرات شروع زودرس غذاهای کمکی (قبل از 6 ماهگی)
شروع زودرس غذاهای کمکی، جای تغذیه با شیرمادر را گرفته و در تامین نیازهای تغذیه ای کودک مشکلاتی ایجاد می کند.

ایجاد حالت های آلرژیک
اگر از حریره و سوپ آبکی ورقیق استفاده شود منجر به دریافت اندک مواد مغذی خواهد شد، به دلیل دریافت کمتر عوامل حفاظتی شیرمادر، احتمال ابتلابه بیماری ها افزایش می یابد، به دلیل اینکه غذاهای تکمیلی به اندازه شیرمادر پاکیزه نبوده و سهل الهضم نیستند احتمال ابتلا به اسهال نیز افزایش می یابد، از آنجا که کودک هنوز توانائی هضم و جذب پروتئین غیر انسانی را به خوبی ندارد احتمال ایجاد حالت های آلرژیک افزایش می یابد، اگر تغذیه با شیرمادر به دفعات کمتری صورت گیرد احتمال حاملگی مادر نیز افزایش می یابد.


منبع: سلامت بانوان اوما