تعیین جنسیت جنین، کی سونوگرافی بدم؟

اگه آمپول تخمک گذاری می کنه، اونم بعد از چند روز، پس تخمک گذاریم با کیت معلوم نمیشه؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من برای تعیین جنسیت دکتر از روز پنجم پریود روزی نصف قرص آتینیل استرادیول تا روز 12 تجویز کرد و آمپول اچ سی جی روز چهاردهم و از دوازدهم استفاده از کیت. آیا این کار ها برای تعیین جنسیت خوبه؟ اگه آمپول تخمک گذاری می کنه، اونم بعد از چند روز، پس تخمک گذاریم با کیت معلوم نمیشه؟

پاسخ دکتر مریم باوریان، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
اقدامات مناسبی برای شما در حال انجام شدن است و استفاده از آمپول تخمک گذاری و کیت برای شما لازم است و معمولا با انجام سونوگرافی تشخیص جنسیت به خوبی مشخص می شود.