غذا دادن به نوزاد، کی شروع کنیم؟

در چک آپ سه ماهگی نوزادم، وزنش ۶ کیلو و قدش ۶۳ بود.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزاد دخترم الان سه ماه و یک هفته است و از شیر خودم تغذیه می شود. در چک آپ سه ماهگیش  وزنش ۶ کیلو و قدش ۶۳ بود. به توصیه متخصص اطفال از ماه ۴غذای کمکی شروع کنم. این کار ضرری ندارد؟

پاسخ دکتر زیبا مزرعتی، متخصص اطفال:

در اغلب موارد توصیه پزشکان شروع غذای کمکی از 6 ماهگی است.  ۴ماهگی برای شروع غذای کمکی کمی زود است اما اگر نوزاد شما بتواند گردن بگیرد، عضلات خوبی داشته باشد و از لحاظ وزنی هم وزن مناسبی داشته باشد، شما می توانید زیر نظر متخصص اطفال برای او غذای کمکی را شروع کند.