شیردهی مادر به نوزاد، وضعیت های خاص!

مادر می بایست نکاتی را در مورد شیر دادن به نوزاد بداند، اما در برخی از موارد ممکن است این شیردهی به تاخیر بیافتد و یا مادر مجبور به استفاده از شیر خشک شود.
شیر دادن مادر به نوزاد بلافاصله بعد از تولد آغاز میشود که باعث شکل گیری اولین رابطه عاطفی بین مادر و کودک میشود. مادر می بایست نکاتی را در مورد شیر دادن به نوزاد بداند،  اما در برخی از موارد ممکن است این شیردهی به تاخیر بیافتد و یا مادر مجبور به استفاده از شیر خشک شود.

سزارین
حتی در صورتیکه مادر پس از عمل سزارین احساس درد وناراحتی می کند، بایستی بلافاصله شیردهی را شروع کند . در روزهای اول ممکنست مادر برای قرار دادن طفل بر روی سینه به کمک نیاز داشته باشد . بهتر است مادر با دراز کشیدن و قرار دادن نوزاد در کنار خود، او را تغذیه کند.

دو قلوزایی
بیشتر مادران پس از زایمان دو قلو، شیر کافی برای هر دو نوزاد دارند اما لازمست دائما حمایت و تشویق گردند. مکیدن بیشتر سبب ترشح شیر بیشتر می شود. اینکه اول  یکی از نوزادان و بعد دیگری تغذیه شود و یا هر دو با هم شیر داده شوند تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.

کم وزنی تولد
اگر نوزاد آنقدر کوچک است که قادر به مکیدن نیست بایستی بین 8 -6 بار در روز شیر مادر دوشیده شود و آن  را با قاشق یا فنجان به او بدهند و در اولین فرصتی که قادر به مکیدن سینه مادر شد، باید اجازه مکیدن به او داده شود. بعد از اینکه کودک در حد توان خود شیر مکید، مادر، بقیه شیر را دوشیده و با قاشق یا فنجان به او میدهد.

شکاف لب یا لب شکری بودن
معمولا لب شکری بودن مشکلی برای مکیدن نوزاد ایجاد نمی کند ولی اگر شکاف لب تا سقف دهان هم ادامه داشته باشد، مکیدن با مشک ل توام خواهد بود و گاهی ممکن است شیر از بینی طفل بیرون آید . اگر کودک در هنگام مکیدن ، راست نگه داشته شود ممکنست به رفع مشکل ، کمک شود . در هر حال اگر کودک در مکیدن مشکلی دارد بهتر است مادر شیر را دوشیده و با قاشق یا فنجان به او بدهد . در برخی نوزادان لازمست شی را با پستانک مخصوص و بلند داده شود.

بیماری نوزاد
بیمار بودن نوزاد نباید مانع شیر خوردن او شود و تغذیه با شیر مادر لازمست ادامه یابد . ممکن است نوزاد، قدرت کمتری برای مکیدن سینه داشته باشد و یا مدت کمتری به مکیدن بپردازد، ولی در هرصورت مادر باید کودک را مرتبا شیر دهد. برای نوزاد بیمار، شیر مادر قابل هضم ترین غذا محسوب میشود و مکیدن آن به او آرامش می دهد.

بیماری مادر
یکی از دلایل قطع تغذیه با شیر مادر، بیماری مادر است . جز در موارد بیماری شدید، بهتر است مادر به شیردهی، ادامه دهد چون شروع استفاده از شیر غیر مادر بسی خطرناکتر از خوردن شیر مادر بیمار است . البته مادر لازمست مطمئن شود که شیرش برای کودک ، سالم و بی خطر است. چنانچه مادر مایل نیست کودکش را شیر دهد بهتر است شیررا بدوشد تا پستا نها به تولید شیر ادامه دهند و پس از بهبودی مادر، دوباره شیردهی ادامه یابد.


منبع: سلامت بانوان اوما