لباس نوزاد را با چه بشوییم؟

لباسای نوزاد دو ماهه رو با مایع سفید کننده همراه مایع لباسشویی کودک بشوییم مشکلی در پوست بچه ایجاد نمیشه؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: اگر لباسای نوزاد دو ماهه رو با مایع سفید کننده همراه مایع لباسشویی کودک بشوییم مشکلی در پوست بچه ایجاد نمیشه؟

پاسخ دکتر احمدرضا فرسار، متخصص کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی: 
مادر عزیز بهتر است لباس نوزاد را با صابون بدون عطر و بو شسته و کف لباس را با وسواس خیلی زیاد بگیرید تا مشکلی ایجاد نشود.