درمان نفخ شکم در کودکان، چگونه؟

فرزندم ۱۷ ماه دارد و نفخ بادشکم دارد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: فرزندم ۱۷ ماه دارد و نفخ باد شکم دارد. علت از چیست؟ چه کار باید کنم؟

پاسخ دکتر عاطفه مطهری، متخصص اطفال:

نفخ در نوزاد می تواند به علت غذایی که مادر خورده و یا نگرفتن آروغ بچه باشد. اما فرزند شما 17 ماه دارد و ممکن است به دلیل دادن غذاهای کمکی نفاخ باشد بنابراین سعی کنید از دادن غذاهای نفاخ به فرزند خود خودداری کنید. همچنین در صورت شیر دادن به او  شما نیز باید در غذاهای مصرفی خود احتیاط کنید و خوراکی های نفاخ را نخورید. به کمک این روش و با مراقبت های تغذیه ای می توانید مانع نفخ فرزند خود شوید.