به پهلو خوابیدن زن باردار، اشکالی دارد؟

برخی پزشکان توصیه می کنند که زنان باردار به پهلوی چپ بخوابند چون کبد در سمت راست شکم قرار دارد.
از ابتدای حاملگی، خود را عادت دهید که به یک پهلو بخوابید. در حالی که زانوهایتان خمیده است. این وضعیت به این علت که کار قلب راحت می شود، بهترین حالت است چون وزن بچه به سیاهرگ بزرگ فشار وارد می کند و خون را از پاها به قلب بر می گرداند.

برخی پزشکان توصیه می کنند که زنان باردار به پهلوی چپ بخوابند چون کبد در سمت راست شکم قرار دارد و وقتی به پهلوی چپ دراز می کشید رحم دور از اندام های بزرگ بدن قرار می گیرد. خواب به پهلوی چپ، جریان خون را بهبود می بخشد و بهترین جریان خون را برای جنین، رحم و کلیه ها فراهم می کند.

به توصیه های پزشک خود گوش فرا دهید و دراز کشیدن به هر دو پهلو را در حالت های مختلف امتحان کنید تا دریابید که در چه حالتی فشار کمتری به کمرتان وارد می شود.

تغییر وضعیت دادن در خواب، از حالت های طبیعی است که از کنترل شخص خارج است پس اگر در شب هنگام، غیر ارادی غلت زدید و به پشت خوابیدید نگران نباشید. معمولا در سه ماهه سوم بارداری نمی توانید به پشت بخوابید چون احساس راحتی در این وضعیت نمی کنید.

وقتی به پشت می خوابید وزن جنین به بزرگ سیاهرگ تحتانی فشار وارد می کند و این ناراحتی ممکن است شما را از خواب بیدار کند. پزشک ممکن است توصیه کند که بالشتی پشت خود بگذارید تا به طور غیر ارادی از پهلو به پشت برنگردید.

حالت های مختلف استفاده از بالشت را امتحان کنید تا وضعیت راحتی را برای خواب خود بیابید. برخی زنان زیر شکم یا بین پاها بالشت می گذارند.
منبع: ایران مطلب